Om vår historia

Om Borås Tidning och Gota Media

Borås Tidning

Borås Tidning är Borås äldsta företag och har levererat nyheter till Sjuhärad ända sedan 1826. Numera gör vi det dygnet runt via våra digitala kanaler och vår papperstidning kommer, som en av få lokaltidningar, sju dagar i veckan.

Några viktiga årtal i BT:s historia är:
1826: Borås Weckoblad grundades av Nils Eric Lundström.
1830: Tidningen köptes av handlanden Johan Frumerie men drevs i praktiken av sonen Johan Arvid.
1838: Färgfabrikören C-G Rydin tog över tidningen. Han var riksdagsman och fick nu ett språkrör för sina idéer om samhällets utveckling, det gällde till exempel järnvägarna och folkbildningen.
1898: Tidningen blev aktiebolag. I styrelsen satt bland andra riksdagsmannen Axel Vennersten och fabrikören Alfred Sandwall. Nu började BT få konkurrens av andra lokala tidningar.
1938: Chefredaktören Ernst Sewerin skrädde inte orden mot Hitlertyskland i sina ledare.
1949: BT blev sjudagarstidning.
1954: Tore G. Wärenstam trädde in som chefredaktör. Han hade också tunga uppdrag som högerpolitiker i Borås och i landstinget. Efter hand blev han den störste aktieägaren i tidningen och grundade stiftelsen som drev den under många år.
1974: Rune Larsson efterträdde Tore G. Wärenstam som chefredaktör.
1979: BT flyttade in i nya tidningshuset på Allégatan och övergav den gamla blytekniken till förmån för offsettryckning.
1990: BT nådde sin upplagetopp – 60 000 exemplar.
1992: Jan Öjmertz blev chefredaktör. Datoriseringen tog fart.
1998: Premiär för Borås Tidnings webbsida, bt.se, på nätet.
2001: Borås Tidnings Debutantpris delades ut för första gången. Ett litterärt pris som har etablerat sig som ett av de viktigaste i Sverige. Lotta Lotass fick priset första året.
2003: BT gick upp i den nya tidningskoncernen Gota Media.
2005: BT lämnade fullformatet och blev tabloid.
2010: Stefan Eklund blev chefredaktör.

Chefredaktör och ansvarig utgivare är Stefan Eklund.

Gota Media

Borås Tidning ingår i Gota Media – en koncern vars varumärken täcker mediemarknaden i drygt 40 kommuner i västra och sydöstra Sverige.

Gota Media tar avstamp i sin publicistiska värdegrund och i uppdraget från ägarna att spela en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv. Metoden är klassisk journalistik; nyhetsförmedling, opinionsbildning, information, granskning och folkbildning. Med stark lokal närvaro och nära relationer med läsare, kunder och andra aktörer erbjuder koncernens varumärken effektiv och relevant marknadskommunikation för näringsliv och handel.

Koncernen ägs av två stiftelser som betonar långsiktighet i ägandet och behovet av fria pressröster.

Läs mer om Gota Media